Een nieuw logo en een nieuwe huisstijl!

Woord en Daad heeft een nieuw logo! Daar willen we u graag iets over vertellen.


Woord en Daad verbindt mensen wereldwijd: donateurs, vrijwilligers, sponsors, onderwijsinstellingen, ondernemers en vele anderen. Samen met u, en met alle kennis en ervaring in dit netwerk, zetten we innovatieve projecten op. Zo geven we duizenden mensen nieuwe hoop en kansen om armoede te ontstijgen. Wij zijn voortdurend in beweging omdat de wereld om ons heen snel verandert. Ons nieuwe logo straalt dit uit: we zijn verbonden, én in beweging.

Het nieuwe logo staat symbool voor ‘samen’ en ‘verbinden’. Daarin is het beeldmerk een combinatie van het &-teken en van twee personen die samen een eenheid vormen. Dit sluit naadloos aan bij onze missie, namelijk: Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in de strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief. De kleuren van het nieuwe logo zijn geënt op de kleuren van het vorige logo, maar nu iets krachtiger neergezet. De warme oranje kleur is een afspiegeling van het persoonlijke karakter van ons werk. De blauwe kleur heeft een krachtige, zelfverzekerde uitstraling en sluit aan bij onze waarde ‘professionaliteit’ en ‘betrouwbaarheid’.

SAMEN
Als medeschepsels, als rentmeester, in gezamenlijkheid, maar ook donateur en sponsorkind. Dit ‘samen’ wordt uitgebeeld met twee vormen in het beeldmerk.

VERBINDEN
Het &-teken symboliseert de verbinding met elkaar. Een doorlopende lijn benadrukt de eenheid in deze verbinding.

WOORD ÉN DAAD
Deze twee onderdelen vormen samen een eenheid. De vorm is helder en herkenbaar, en geeft het logo een (daad-)krachtige uitstraling.

In 2018 zult u ons oude logo nog wel eens tegenkomen op ons drukwerk. Want we willen duurzaam omgaan met onze materialen en maken zoveel mogelijk onze oude voorraden op. Woord en Daad is een bijbelgetrouwe stichting. Elk kind, elke man en vrouw is waardevol als schepsel van God. Daarom bieden we hen – samen met u – ondersteuning om uiteindelijk een menswaardig, zelfstandig bestaan op te bouwen. Zo streven we naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk.

Bron: https://www.woordendaad.nl/nieuw-logo