Via deze pagina kunt u de kerkdienst van dit moment beluisteren, of het archief van vorige kerkdiensten nakijken en downloaden/beluisteren.

Kerktelefoon

Via onderstaande player is het mogelijk om kerkdiensten live mee te luisteren.

Kerkvideo

Via de videospeler aan de linkerzijde is het mogelijk om kerkdiensten via een livestream te volgen. I.v.m. de ontwikkelingen rondom het corona virus is deze mogelijkheid Ad Hoc toegevoegd. Wij vragen uw begrip voor eventuele beperkingen.

Livestream kanaal: YouTube HHGPutten

Kerkvideo met tolk

Via de videospeler aan de rechterzijde is het mogelijk om kerkdiensten via een livestream met tolk te volgen. I.v.m. de ontwikkelingen rondom het corona virus is deze mogelijkheid Ad Hoc toegevoegd. Wij vragen uw begrip voor eventuele beperkingen.

Livestream kanaal: YouTube HHGPutten met tolk

In deze bijzondere tijden met nog veel onduidelijkheden willen wij u wijzen op de verschillende mogelijkheden om invulling te geven aan de dienst der Offeranden. Het collecterooster blijft gehandhaafd.

Hoe kan ik mijn collecten geven? Op dit moment zijn er drie mogelijkheden:

 • Maak uw gift (periodiek) over op de rekeningen van de diaconie en kerkvoogdij. U kunt hiervoor een periodieke betaling instellen of losse bankoverschrijvingen doen.
  Rekeningnummer Diaconie:
  NL89 RABO 0354 6903 02 t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Putten
  Rekeningnummer Kerkvoogdij:
  NL95 RABO 0354 6885 45 t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Putten
  Let op: dit rekeningnummer kan ook worden gebruikt voor giften/busjes-collecte t.b.v. Rente & Aflossing
 • Op maandagavond, van 18.30 uur tot 19.15 uur kunt u uw gaven naar de kerk brengen. In de hal van de kerk zullen drie bussen gereed staan voor de verschillende collecten: (1) Diaconie, (2) Kerkvoogdij en Rente & Aflossing, (3) Zending.
 • U kunt ook uw liefdegaven reserveren of apart leggen en in de collectezakken en busjes stoppen bij D.V. de eerstvolgende kerkdienst die in de kerk zal worden gehouden.

Collecterooster
Het collecterooster met de bestemmingen voor de collecten blijft gehandhaafd. Naast de wekelijkse collecten voor de Diaconie en Kerkvoogdij, brengen we ook graag het werk van de Zendingscommissie onder uw aandacht. Als u de Zendingscommissie wilt steunen met uw gaven, kunt u deze overmaken op rekeningnummer NL58 RABO 0151 2073 64 t.n.v. ZCP Hersteld Hervormde Gemeente te Putten.

Wij danken u, na de Heere, hartelijk voor uw gaven!

Vragen over opnames? Neem contact op met de kerktelefooncommissie!

Opnames nabestellen?