Contact

Maak gebruik van onderstaand contactformulier om contact op te nemen met de kerkenraad, diaconie, kerkvoogdij of andere verenigingen of commissies binnen onze gemeente.

  Bezoekadres

  Henslare 2
  3882 PK, 
  Putten
  geen postadres!

  Scribaat

  p/a Meidoornlaan 10
  3881 EP,  Putten
  scriba@hhgputten.nl

  Kerkvoogdij

  p/a Bentinckstraat 73
  3882 EB, Putten
  kerkvoogdij@hhgputten.nl

  Overige contactgegevens?

  Zoekt u contactgegevens van uw wijkouderling, verschillende verenigingen en/of commissies. Na het inloggen op de website zijn deze beschikbaar voor de gemeenteleden. Een inlog voor de website krijgt u automatisch wanneer uw e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie.

  Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.

  Mattheüs 7 : 8-9

  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

  Johannes 3 : 16

  En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere Jezus,
  dankende God en den Vader door Hem.

  Kolossenzen 3 : 17

  Overschrijven naar de Hersteld Hervormde Gemeente te Putten? Neem contact op met de scriba.