Onze gemeente

De Hersteld Hervormde Gemeente Putten is één van de 118 gemeenten van de Hersteld Hervormde Kerk. Ontstaan in 2004 en in historisch als confessioneel opzicht een voortzetting van de Nederlandse Hervormde Kerk.

Onze gemeente telt meer dan 1100 leden, waarvan 45% onder de 30 jaar. Onze, met recht jonge gemeente, vindt haar geloofsovertuiging in de Bijbel, Gods onfeilbaar Woord, zoals beleden wordt in de apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius, waardoor zij zich verbonden weet met de algemene christelijke kerk, alsook in de Heidelbergse Catechismus, de Catechismus van Genève, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, door de Reformatie geschonken aan de kerk in ons land.

LEES MEER

BEVEILIGDE OMGEVING

Foto’s recente evenementen

De foto’s van de Boeldag zijn beschikbaar op de website! Maar ook de foto’s van o.a. de bloemenmarkt , de vrijwilligersmiddag, de 65+ kerstviering, de regenboogclub, de afsluitingsavond Drielanden, de Boeldag en de afsluitingsmiddag van de vrouwenvereniging Lydia zijn hier te bekijken.

BEKIJK DE FOTO’S

Laatste berichten

Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!

Psalm 42 : 2

Binnenkort

Tijdrede SGP

17 juli | 19:30 - 21:00

Schoonmaak

18 juli | 13:30 - 17:00

Orgelconcert zomerserie

20 juli | 12:00 - 21:00

Schoonmaak

23 juli | 08:30 - 12:00

Orgelconcert zomerserie

27 juli | 12:00 - 21:00

Schoonmaak

29 juli | 08:30 - 12:00

zangavond Helpende Handen

31 juli | 15:00 - 21:30

Orgelconcert zomerserie

3 augustus | 12:00 - 21:00

Foto’s terugkijken, kerkdiensten terugluisteren of de kerkbode lezen? Deze zijn na het inloggen terug te vinden in het menu. Tevens kan u na het inloggen meer informatie vinden over de verschillende verenigingen en commissies binnen de gemeente.