Gastbezoek

Op vakantie in de buurt of een dienst meemaken? Sinds 28 februari 2022 zijn de kerkdiensten in ons kerkgebouw weer voor iedereen te bezoeken. Het is niet nodig om u op te geven.. Bekijk de actuele aanvangstijden

Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.

Mattheüs 7 : 8-9

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Johannes 3 : 16

En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere Jezus,
dankende God en den Vader door Hem.

Kolossenzen 3 : 17

Overschrijven naar de Hersteld Hervormde Gemeente te Putten? Neem contact op met de scriba.