Evenals voorgaande jaren staat, ook in onze gemeente, op de laatste zondag van januari een themadienst gepland. In de week vooraf aan de themadienst werken de scholen en kerken uit Putten samen aan een Bijbels thema, waarbij de gezinnen zoveel mogelijk worden betrokken. Dit jaar is het thema: “zoals Nehemia”. Op D.V. zondag 27 januari wordt dit thema in de morgendienst afgesloten in kerken in Putten en Ermelo. We zien elk jaar tijdens de themadienst gasten in onze gemeente die speciaal voor deze dienst onze kerk bezoeken. Er zijn ook kinderen uit onze gemeente die niet in Putten op school zitten. We willen ook graag deze groep kinderen en gezinnen bij het thema betrekken. Daarom willen we ook graag vanuit de gemeente aandacht geven aan het thema, evenals voorgaande jaren.

Ook de clubs Jorai en Jachan hebben de vraag gekregen mee te werken aan voorbereidingen op dit thema. Op D.V. zondag 20 januari zullen er bij de uitgang van de kerk verschillende kleurplaten klaar liggen. Alle kinderen uit de gemeente mogen een kleurplaat kiezen. Deze plaat kan in die week worden gekleurd en worden ingeleverd. Wij zorgen er vervolgens voor dat deze kleurplaten in de hal van de kerk worden opgehangen, zodat deze tijdens de themazondag te bewonderen zijn. Ook zullen er die zondag verwerkingen hangen die gemaakt zijn door kinderen van basisschool “De Schuilplaats”, de school die ook door ds. V.d. Kamp bezocht zal worden tijdens de themaweek.

Naast de kleurplaten is er ook een doos met gezinsboekjes, met daarin een Bijbelleesrooster en verwerkingen die met het thema te maken hebben. Deze boekjes worden ook door de scholen meegegeven voor thuis. De boekjes die in de kerk liggen, zijn dan ook bedoeld voor de gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd die niet in Putten op school zitten. Er is een beperkt aantal gezinsboekjes gemaakt, vanwege de kosten die dit met zich mee brengt. Het zou fijn zijn als de boekjes dan ook alleen meegenomen worden door de doelgroep (1 per gezin). Mochten de boekjes op zijn, of behoort u niet tot de doelgroep, maar zou u graag een exemplaar willen, dan kunt u het boekje downloaden via de website van de kerk, evenals de kleurplaten.

De gemaakte kleurplaten (of andere verwerkingen die met het thema te maken hebben), kunnen ingeleverd worden in de daarvoor bestemde doos in de hal van de kerk. Ook kunnen ze in de brievenbus gedaan worden bij fam. V.d. Galiën, Tijmlaan 79 te Ermelo, of fam. Polinder, Kelderskamp 22 te Putten. Inleveren kan tot en met uiterlijk vrijdag 25 januari. Vergeet vooral niet om je naam op de voorkant te zetten! We hopen weer op een leerzame, inhoudsvolle en gezegende themaweek en themadienst. Bidt u mee dat deze week en deze dienst tot zegen zullen zijn voor de kinderen van onze gemeente en alle kinderen en gezinnen van onze Christelijke scholen in Putten?

Inleveradressen:
– De themaweekdoos in de hal van de kerk
– Kelderskamp 22 te Putten
– Tijmlaan 79 te Ermelo

Als je niet in Putten op school zit, vergeet dan niet om een gezinsboekje mee te nemen (1 per gezin) om thuis elke dag samen met het thema bezig te zijn als voorbereiding op de themadienst.

Een gezegende week en themadienst toegewenst!