Op D.V. 8 december zal het “Garder Mannenkoor” onder leiding van Sjaak van Wijngaarden en “Omnia Cum Deo” onder leiding van Harry Dekker komen zingen in de kerk van de Hersteld Hervormde Gemeente te Putten. Het orgel zal bespeeld worden door Jan Post en de piano door Roelof van Middendorp. De kerk is open vanaf 19.00 uur en het concert begint om 19:30 uur. De toegang is gratis. Ds. D.J. Diepenbroek verzorgt de opening, het appèlwoord en de sluiting.

Tijdens het concert wordt een collecte gehouden voor het inloophuis in Dimona, een stad in de Negev woestijn in Israël. Dit inloophuis wordt gerund door Albert en Esther Knoester. Het is gerealiseerd met steun van de Commissie Israël van de Hersteld Hervormde kerk. Voor mensen die eenzaam zijn en het moeilijk hebben is het inloophuis een plaats van ontmoeting en rust. Albert en Esther willen hier op een ongedwongen manier met bezoekers in gesprek komen. Zij laten hun liefde aan Israël zien en spreken over Israëls Messias Jezus.

Na afloop van het concert wordt een collecte gehouden voor de onkosten van deze avond. Tevens is er een verkooptafel aanwezig met producten uit Israël. U wordt allen van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen!