Het is alweer bijna zo ver: de laatste kinderochtend van de regenboogclub van 2018. We gaan dit jaar nog 1 keer op reis. Deze keer reizen we vanuit Syrië naar het beloofde land. We gaan op weg naar de God van het volk Israël, met hoop in ons hart. Want deze God is een God van wonderen. Deze God kan je genezen en vergeven, je veranderen. Het was Naäman die dit hoorde van een jong meisje die over de God van haar volk vertelde. Hij ging daardoor op zoek…. En hij vond! Die God was er ook voor hem. Zo wil God ook dat jij Hem zoekt. Want we hebben hem nodig. Niet omdat ons lichaam melaats is, zoals Naäman, maar omdat ons hart ‘melaats’ is: vol met zonde. Dan is het nodig dat we weten hoe we die God kunnen vinden, zodat hij ons kan genezen van dat zondige hart. Dat is niet alleen nodig voor jou, maar ook voor de kinderen die misschien wel nooit van die God horen. Wat is het, ook voor hen, belangrijk dat ze die God leren kennen en zoeken! En zoals dat dienstmeisje van Naäman over de Heere God vertelde, mag jij dat ook doen. En neem ze ook maar mee naar de regenboogclub, want ook daar horen jullie hoe je Hem kan vinden.

Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom op D.V. donderdag 25 oktober om 9.30 uur in de kerk. Er is ook weer een bovenbouwprogramma en we sluiten de morgen af om 12.00 uur. We hopen dat je er (weer) bent!